4. МАЙНО ТА КОШТИ ФОНДУ

   4.1. Фонд може мати у власності рухоме та нерухоме майно, транспортні засоби, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, набуте на законних підставах та необхідне для здійснення його статутної діяльності.
   Фонд має право здійснювати щодо свого майна та коштів будь-які угоди, що не суперечать його статутним завданням та чинному законодавству України.
   4.2. Джерелами формування майна та коштів Фонду є:
   4.2.1. безповоротна фінансова допомога та безоплатно надані товари, в т.ч. гуманітарна допомога, від фізичних та юридичних осіб, міжнародних і міждержавних організацій, органів місцевого самоврядування і державної влади;
   4.2.2. пасивні доходи відповідно до законодавства;
   4.2.3. надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертв, які надійшли від благодійників;
   4.2.4. надходження від підприємств, організацій, які перебувають у власності Фонду.
   4.3. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.
   4.4. Кошти та інше майно Фонду використовуються відповідно до чинного законодавства на втілення у життя статутних положень і напрямків діяльності Фонду, на організаційно-господарські витрати та на утримання штатного апарату Виконавчої дирекції.
   Майно Фонду не може бути предметом застави.
   4.5. Право власності на кошти та майно Фонду реалізують Загальні збори Фонду в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Окремі функції щодо використання та розпорядження майном покладаються Правлінням Фонду на створювані нею органи, або посадових осіб.
   4.6. Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке, згідно з чинним законодавством України, може бути звернено стягнення.
   Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності в порядку і розмірах, встановлених Законом України "Про благодійництво та благодійні організації". Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20 відсотків від кошторису Фонду в поточному році.
   4.7 Засновники Фонду та його члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Фонду, як і Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновників та членів Фонду, крім випадків передбачених законодавством.
   Фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів і організацій, рівно як і держава, й органи та організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Фонду.
   4.8. Фінансова діяльність Фонду здійснюється згідно з чинним законодавством, вона спрямована на благодійництво і не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

назад | головна | довідка | статут | діяльність | статистика | вперед