11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

   11.1. Припинення діяльності Фонду може бути здійснено шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
   11.2. Реорганізація Фонду здійснюється на підставі рішення Конференції, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на Конференції делегатів чи членів (учасників) Фонду. При ухваленні рішення про реорганізацію вирішується питання про правонаступників Фонду.
   Фонд не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку та здійснення підприємницької діяльності.
   11.3. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення Конференції, якщо за нього проголосувало не менш 3/4 присутніх на Конференції делегатів чи членів (учасників) Фонду, або на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
   11.4. Ліквідація Фонду здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється за рішнням Конференції, або органу, який прийняв рішення про ліквідацію.
   11.5. Кошти та інше майно Фонду, в тому числі у випадках його ліквідації, не може розподілятися між його членами і передається іншій неприбутковій організації відповідного типу або за рішенням суду спрямовується в дохід держави.
   11.6. При ліквідації Фонду ліквідовується заборгованість перед державними та суспільними організаціями, а також приватними особами.
   11.7. Фонд втрачає статус юридичної особи і припиняє свою діяльність з моменту виключення його з державного реєстру.

назад | головна | довідка | статут | діяльність | статистика | вперед