10. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

   10.1. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.
   10.2. Фонд здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний бухгалтерський облік і статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України.
   10.3. Фонд забезпечує виконання вимог статей 14, 22 та 24 Закону України “Про благодійництво та благодійні організації” в тому числі вільний доступ до своїх звітів документів про господарську та фінансову діяльність. Засновники та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку з своїм становищем у Фонді, крім тих, що передбачені Законом України "Про благодійництво та благодійні організації"'.
   10.4. Раз на рік Фонд оприлюднює повний звіт про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрями їх використання, а також надає такий звіт будь-якому благодійнику Фонду на його запит.

назад | головна | довідка | статут | діяльність | статистика | вперед