1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1.Міжнародний Благодійний Фонд відродження Києво-Могилянської Академії, далі в тексті - Фонд, є міжнародною благодійною організацією, яка об'єднує на добровільній основі юридичні особи і громадян України та зарубіжних країн, які досягли 18 років, для виконання завдань, передбачених цим Статутом.
   1.2.3асновниками Фонду не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету.
   1.3. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, чинним законодавством України та тих країн, на територію яких поширюється діяльність Фонду, та цим Статутом.
   1.4. Благодійна діяльність Фонду здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності інтересів, рівноправності його членів, гласності, добровільності та самоврядування.
   1.5. Діяльність Фонду поширюється на територію України та США.
   1.6. Повне найменування Фонду:
   українською мовою: Міжнародний Благодійний Фонд відродження Києво-Могилянської Академії;
   англійською мовою: Тhе International Charitable Foundation for Renaissance of the Kiev-Mohyla Academy.
   1.7. Місцезнаходження Фонду: Україна, 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, будинок 6, офіс 45.

назад | головна | довідка | статут | діяльність | статистика | вперед